Podmiot

Adres

Opis zadania sponsoringowego

PLN
.00 zł brutto
PLN
.00 zł brutto
Upload

Struktura budżetu uwzględniająca wydatkowanie środków finansowych uzyskanych od PZU

PLN
.00 zł brutto
PLN
.00 zł brutto
PLN
.00 zł brutto
PLN
.00 zł brutto
(yyyy-MM-dd)
(yyyy-MM-dd)

Zestaw świadczeń na rzecz PZU

Odbiorcy

(yyyy-MM-dd)
Upload

Pracownik PZU odpowiedzialny za kontakt z wnioskodawcą

captcha