Złóż wniosek sponsoringowy

Podmiot


Adres


Opis zadania sponsoringowego


PLN
.00 zł brutto
PLN
.00 zł brutto
Upload
PLN
.00 zł brutto
PLN
.00 zł brutto
PLN
.00 zł brutto
PLN
.00 zł brutto
Wyczyść (yyyy-MM-dd)
Wyczyść (yyyy-MM-dd)
Wyczyść (yyyy-MM-dd)
Upload

Opiekun umowy


Złóż wniosek prewencyjny

Podmiot


Adres


Upload
PLN
.00 zł brutto
Upload
Wyczyść (yyyy-MM-dd)

Opiekun umowy


Złóż rozliczenie otrzymanych środków prewencyjnych
Upload
Złóż rozliczenie potwierdzające realizację zadania sponsoringowego
Upload
Aneks do umowy
Upload